Disclaimer

  1. Auteursrechten en databankproducentenrechten
  2. Merken en handelsnamen
  3. Aansprakelijkheid voor de inhoud
  4. Contact

1. Auteursrechten en databankproducentenrechten

De website van Juwelier Coens is beschermd door auteursrechten en functioneert ook als een databank waarop Juwelier Coens de auteursrechten en producentenrechten bezit. Teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, arrangement, openbare communicatie, verhuur of andere exploitatievorm van deze site, in welke vorm en met welke middelen dan ook, zoals elektronisch, mechanisch of anders, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juwelier Coens. Het sui generis recht beschermt de inhoud van de databank en staat de producent toe elke opvraging en/of hergebruik van de inhoud te verbieden. Inbreuken op deze rechten kunnen strafrechtelijk of burgerrechtelijk worden vervolgd.

2. Merken en handelsnamen

De namen, logo’s en andere tekens gebruikt op deze site, zoals het logo en de naam van Juwelier Coens, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Elk gebruik van deze of gelijksoortige tekens is volledig verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Juwelier Coens.

3. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Juwelier Coens neemt grote zorg in het ontwerpen en onderhouden van deze website. Echter, Juwelier Coens kan niet garanderen dat alle informatie op de site correct is. De gebruiker moet zich bewust zijn dat informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Juwelier Coens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik ervan. Juwelier Coens is ook niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

4. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer, neem contact op met Juwelier Coens via:

Gistelse Steenweg 445, 8200 Brugge

Ondernemingsnummer BE0465248721

Juwelier Coens
Website: juweliercoens.be
E-mail: info@juweliercoens.be
Telefoonnummer: 050 33 72 66